Han Rey - 5 days to finish a turn

Symulator dobierania kart
Szansa: 0% – 0% więcej
Wzorowany na
Learning The Odds (Satellite Games SC Winner) 15 11 11 1.0
Wzorują się
Jeszcze nikt.

mateuslimao 290

First draft of my Han rey version in the SOR meta. Based on other lists I saw here on SWDDB

Brak komentarzy