Just another Snoke vehicle TRILOGY deck - LUMINARA 2018

Symulator dobierania kart
Szansa: 0% – 0% więcej
Wzorowany na
Outer Rim Garbage Patch (Trilogy Event Winner) 12 8 1 1.0
Wzorują się
Jeszcze nikt.