Złoczyńcy. Dowództwo. Rzadka.
Wsparcie - Pojazd. Koszt: 3.
1
2
3
1
1
0
0

- Usuń wszystkie żetony osłon ze wszystkich postaci dowolnego przeciwnika.

Ben Zweifel

Przebudzenia #6.

Legality
Myśliwiec Tie Najwyższego Porządku
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.