Złoczyńcy. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Zadaj 3 obrażenia jednej z twoich czerwonych postaci, aby usunąć maksymalnie 2 kości dowolnego przeciwnika.

"Tam są! Zastrzelić ich."
Ryan Barger

Przebudzenia #75.
Reprinted in:

Legality
Najlepszą obroną...
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.