Neutralna. Moc. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Wyznacz niebieską postać, aby zmusić dowolnego przeciwnika, aby podzielił swoją pulę kości na 2 grupy dowolnej wielkości. Wybierz 1 z grup i usuń wszystkie kości znajdujące się w niej.

David Auden Nash

Przebudzenia #147.

Legality
Sztuczka z wpływaniem na umysł
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.