Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Daj dowolnej postaci 1 żeton osłony.

Michael Anthony Gonzales
Przebudzenia #157.
Legality
Kryć się!
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.