Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Wyznacz żółtą postać, aby przerzucić wszystkie kości dowolnego przeciwnika.

Ryan Barger
Przebudzenia #161.
Legality
Zakłócanie
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.