Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Ulepszenie - Zdolność. Koszt: 0.

Jeśli postać, do której dołączono tę kartę, otrzyma obrażenia wręcz (), odrzuć to ulepszenie.

Akcja - Wyczerp to ulepszenie, aby dać 1 żeton osłony postaci, do której dołączono tę kartę.

Jacob Atienza
Przebudzenia #164.
Legality
Padnij!
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.