Bohaterowie. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Force an opponent to choose to either lose 1 resource or discard the top 2 cards of their deck.

David Auden Nash
Empire at War #112.
Legality
Local Patrol
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.