Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Ambush.

Each player gains 1 resource.

Jeff Lee Johnson

Empire at War #142.
Reprinted in:

Legality
Truce
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.