Neutralna. Ogólny. Stała.
Ulepszenie - Broń. Koszt: 1.
1
2
1
1
1
0
0

Slugthrowers, like the 6-2Aug2, were commonly found on backwater planets like Tatooine.
Jason Juta

Legacies #73.

Legality
Hunting Rifle
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.