Neutralna. Ogólny. Rzadka.
Ulepszenie - Broń. Koszt: 2.
1
2
1
1
1
0

After a character takes damage from this die, you may spend 1 resource to remove one that character's character dice.

Jason Juta

Legacies #74.

Legality
Stun Baton
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.