Złoczyńcy. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Reroll any number of your Red dice. Then reroll any number of your Red dice.

Paul Burrow
Legacies #89.
Legality
Target Practice
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.