Złoczyńcy. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 3.

Deal 1 indirect damage () to yourself to play a support or upgrade from your hand for free.

"That was fun. Let's never do that again." Doctor Aphra
Audrey Hotte

Legacies #92.

Legality
Delve
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.