Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Spot a Red character to turn up to 2 of your dice to sides showing indirect damage ().

Nasrul Hakim
Legacies #139.
Legality
Locked and Loaded
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.