Neutralna. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Deal 1 damage to an opponent's character. Then that opponent may discard a card from their hand to repeat this effect.

Jacob Atienza
Legacies #148.
Legality
Cantina Brawl
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.