Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Remove a die showing indirect damage ().

Ameen Naksewee

Legacies #162.

Legality
Shelter
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.