Złoczyńcy. Moc. Rzadka.
Ulepszenie - Broń. Koszt: 1.
1
+ 2
1
1
0
0

After one of your card effects rerolls one or more character dice, you may reroll this die.

"We don't like strangers." Nightsister
Martin de Diego Sádaba

Across the Galaxy #17.

Legality
Energy Bow
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.