Neutralna. Dowództwo. Rzadka.
Ulepszenie - Broń - Mod. Koszt: 1.
1
+ 2
2
1
0
0

Modify vehicle support.

After you play this upgrade, you may roll this die into your pool.

William Koh
Across the Galaxy #131.
Legality
Dorsal Turret
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.