Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Turn an opponent's die to any side. Then turn one of your dice to a side showing the same symbol as that die.


Convergence #125.

Legality
Forced Compliance
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.