Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Play only if you control the battlefield.

Gain 1 resource.


Convergence #126.

Legality
Fresh Supplies
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.