Neutralna. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 1.

For every 3 dice in your pool, you may remove a die.

"An entire legion of my best troops awaits them." Emperor Palpatine
Vlad Ricean

Convergence #129.

Legality
Rout
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.