Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

If you have a die showing (do all that apply):

• Ranged () - Deal 1 damage to a character.

• Focus () - Turn one of your dice to any side.

• Discard () - Discard a random card from a player's hand.


Convergence #132.

Legality
Brak zdjęcia
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.