Neutralna. Dowództwo. Częsta.
Ulepszenie - Ekwipunek. Koszt: 1.

Before attached character takes damage, you may discard this upgrade to block 2 damage, or 3 damage instead if attached character is a trooper.

Jason Juta
Convergence #140.
Legality
Riot Shield
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.