Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Deal 1 damage to a Red character you control. Then remove a die.

Vlad Ricean

Covert Missions #124.

Legality
Under Fire
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.