Bohaterowie. Dowództwo. Stała.
Postać - Leader. Punkty: 10/13. Wytrzymałość: 11.
2
1
2
1
1
0

Power Action - Draw cards equal to the number of this character's character dice showing shields.

ARH

Redemption #56.

Legality
Balance of the Force
General Rieekan
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.