Neutralna. Dowództwo. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Spot a leader to draw 2 cards. You may discard any number of those cards to gain that many resources.

© Lucasfilm

Eternal Conflict #71.

Legality
Prepare To Fight
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.