20 kart

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
Anakin Skywalker - Conflicted Apprentice Neutralna Moc 10/13 10 Postać Stała 2 2/1 1 1 1
Lobot - Cyborg Aide Neutralna Dowództwo 10/13 9 Postać Stała 1 1 1 1 2
Ketsu Onyo - Black Sun Operative Neutralna Łotrzy 11/14 9 Postać Stała 2 2 1 1 1 3
Jawa Scavenger Neutralna Ogólny 6 6 Postać Stała 1 2/1 1 1 4
Hidden Motive Neutralna Moc 0 Wydarzenie Stała   5
Crafted Lightsaber Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała 2 2/1 + 3 1 1 6
Targeting Computer Neutralna Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   7
Fang Fighter Neutralna Dowództwo 3 Wsparcie Stała 2 3 1 1 1 8
Tinker Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   9
Verpine Sniper Rifle Neutralna Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 2/1 + 2 1 1 10
Emulate Neutralna Ogólny 0 Wydarzenie Stała   11
Fight Back Neutralna Ogólny 1 Wydarzenie Stała   12
Resourceful Neutralna Ogólny 0 Wydarzenie Stała   13
Surprise Attack Neutralna Ogólny 1 Wydarzenie Stała   14
Supply Pack Neutralna Ogólny 1 Ulepszenie Stała   15
T-21 Repeating Blaster Neutralna Ogólny 3 Ulepszenie Stała 2 + 2 1 1 /1 16
Vibrosword Neutralna Ogólny 3 Ulepszenie Stała 1 3/1 + 2 1 1 17
Bespin Wing Guard Neutralna Ogólny 1 Wsparcie Stała   18
Dry Fields - Atollon Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   19
Sith Temple - Malachor Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   20

20 kart