105 kart

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
Darth Zannah - Student of the Sith Złoczyńcy Moc 8 9 Postać Stała   1
Kylo Ren - Driven by Fear Złoczyńcy Moc 13/17 12 Postać Stała 2 2 + 3 1 2
Maul - Consumed by Revenge Złoczyńcy Moc 10/13 11 Postać Stała 2 3/1 1 1 1 3
Maul - Conqueror of Mandalore Złoczyńcy Moc 15/19 13 Postać Stała 2 3 1 1 /1 4
Savage Opress - Loyal Sibling Złoczyńcy Moc 8/11 9 Postać Stała 1 1 3/1 + 2 1 5
Savage Opress - Dark Acolyte Złoczyńcy Moc 12/15 12 Postać Stała 1 2 1 6
Tenth Brother - Tested by the Force Złoczyńcy Moc 13/16 12 Postać Stała 2 2 1 1 7
The Haunted Złoczyńcy Moc 1 Downgrade Stała   8
Chant of Resurrection Złoczyńcy Moc 1 Wydarzenie Stała   9
Force Drain Złoczyńcy Moc 4 Wydarzenie Stała   10
Your Powers Are Weak Złoczyńcy Moc 2 Wydarzenie Stała   11
Watch Your Career With Great Interest Złoczyńcy Moc Plot Stała   12
Darth Vader - Unrelenting Apprentice Złoczyńcy Moc 12/16 12 Postać Stała 1 2 3/1 1 13
Interrogation Chair Złoczyńcy Moc 1 Wsparcie Stała   14
Nightsister Assassins Złoczyńcy Moc 2 Wsparcie Stała 2 2 1 1 1 15
General Veers - Death Squadron General Złoczyńcy Dowództwo 14/17 10 Postać Stała 1 2 2 1 1 16
Kendal Ozzel - Bumbling Tactician Złoczyńcy Dowództwo 7/9 8 Postać Stała 1 1 1 1 + 1 17
Snowtrooper Złoczyńcy Dowództwo 7 8 Postać Stała 1 2/1 + 2 1 18
Tseebo - Spectre Sympathizer Złoczyńcy Dowództwo 10/13 10 Postać Stała 2 2 2 2 1 19
Enfilading Fire Złoczyńcy Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   20
Offensive Position Złoczyńcy Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   21
Reckless Charge Złoczyńcy Dowództwo 2 Wydarzenie Stała   22
Salvage the Assault Złoczyńcy Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   23
Relentless Advance Złoczyńcy Dowództwo Plot Stała   24
501st Assault Team Złoczyńcy Dowództwo 4 Wsparcie Stała   25
Blizzard 1 Złoczyńcy Dowództwo 8 Wsparcie Stała 7/1 4 5 6 4 26
XJ9-CS14 Złoczyńcy Dowództwo 1 Wsparcie Stała 1 1 1 27
Electrohammer Złoczyńcy Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 2 3 1 28
Garindan - Information Trader Złoczyńcy Łotrzy 11/14 11 Postać Stała 1 1 2 + 2 29
Pirate Loyalist Złoczyńcy Łotrzy 7 7 Postać Stała 2 2 1 30
Skreek - Warbird Enforcer Złoczyńcy Łotrzy 8/11 8 Postać Stała 2 2 1 31
Ziro The Hutt - Crime Lord Złoczyńcy Łotrzy 9/11 9 Postać Stała 2/1 1 1 1 2/1 32
Everybody Profits Złoczyńcy Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   33
Salvage Run Złoczyńcy Łotrzy 2 Wydarzenie Stała   34
Triple Dark Attack Złoczyńcy Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   35
Den of Thieves Złoczyńcy Łotrzy 2 Wsparcie Stała   36
Painful Losses Złoczyńcy Łotrzy 1 Wsparcie Stała   37
Pirate Crew Member Złoczyńcy Łotrzy 1 Wsparcie Stała 0 1 + 1 1 38
Burryaga Agaburry - Savior of Hetzal Bohaterowie Moc 11/14 11 Postać Stała 1 2 + 2 1 1 39
Jaro Tapal - Selfless Master Bohaterowie Moc 13/16 13 Postać Stała 2 2 3/1 1 1 40
Jedi Apprentice Bohaterowie Moc 7/9 7 Postać Stała 1 2 1 1 1 41
Leia Organa - Adept Student Bohaterowie Moc 12/15 11 Postać Stała 2 2 1 2 1 42
Luminara Unduli - Patient Master Bohaterowie Moc 10/14 11 Postać Stała 2 2 1 43
Qui-Gon Jinn - Venerable Maverick Bohaterowie Moc 15/19 14 Postać Stała 2 3 4/1 2 1 44
Force Mirage Bohaterowie Moc 0 Wydarzenie Stała   45
Move Along Bohaterowie Moc 1 Wydarzenie Stała   47
Force Reflexes Bohaterowie Moc 2 Wydarzenie Stała   48
You Will Go to the Dagobah System Bohaterowie Moc 3 Wydarzenie Stała   48
The Jedi Code Bohaterowie Moc Plot Stała   49
Force Heal Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała 1 1 50
Leia Organa's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 0 0 + 0 1 2 51
Admiral Ackbar - Brilliant Tactician Bohaterowie Dowództwo 21/28 18 Postać Stała 2 2 2 1 1 52
Bothan Spy Bohaterowie Dowództwo 7 7 Postać Stała 1 2 1 1 1 53
Chewbacca - Commanding Force Bohaterowie Dowództwo 14/17 13 Postać Stała 2 2 1 1 2 54
Dak Ralter - Rogue Gunner Bohaterowie Dowództwo 12/15 11 Postać Stała 2 2 + 2 1 1 55
General Rieekan - Mastermind Bohaterowie Dowództwo 10/13 11 Postać Stała 2 1 2 1 1 56
Rebel Sniper Bohaterowie Dowództwo 8/11 8 Postać Stała 2 2/1 + 2 1 1 57
Heroic Protector Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   58
K-3PO Bohaterowie Dowództwo 1 Wsparcie Stała 1 1 1 1 59
Redemption Bohaterowie Dowództwo 4 Wsparcie Stała 2 2 2 2 2 60
Rogue One Bohaterowie Dowództwo 3 Wsparcie Stała 2 3 2 1 1 61
Rogue Two Bohaterowie Dowództwo 2 Wsparcie Stała 2 2 1 1 1 62
Wasaka Berry Plant Bohaterowie Dowództwo 3 Wsparcie Stała   63
Wookiee Fluttercraft Bohaterowie Dowództwo 2 Wsparcie Stała 2 + 2 2 1 1 64
Veteran of War Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 2 1 1 65
Benthic - "Two Tubes" Bohaterowie Łotrzy 12/15 11 Postać Stała 2 3 2 1 1 66
Dash Rendar - Outer Rim Hotshot Bohaterowie Łotrzy 14/17 12 Postać Stała 2 2 2 1 2 67
Lumpawaroo - Chewbacca's Pride Bohaterowie Łotrzy 8/10 9 Postać Stała 2/1 2/1 2/1 1 68
Obi-Wan Kenobi - "Rako Hardeen" Bohaterowie Łotrzy 15/19 13 Postać Stała 2 3 2 1 2 69
Wullffwarro Bohaterowie Łotrzy 16/20 13 Postać Stała 2 2 2 2 1 70
Grand Theft Speeder Bohaterowie Łotrzy 1 Downgrade Stała   71
Let's Make a Deal Bohaterowie Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   72
Rallying Cry Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   73
Sound the Horn Bohaterowie Łotrzy Plot Stała   74
Outrider Bohaterowie Łotrzy 4 Wsparcie Stała 3 3 2 2 75
Defensive Perimeter - Hoth Bohaterowie Ogólny Pole bitwy Stała   76
Harness the Force Neutralna Moc 1 Wydarzenie Stała   77
Rising Whirlwind Neutralna Moc 1 Wydarzenie Stała   78
Force Valor Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała 1 + 2 1 79
Jar'Kai Neutralna Moc 1 Ulepszenie Stała   80
Lightsaber Tonfa Neutralna Moc 1 Ulepszenie Stała 0 1 + 1 0 1 81
Quilloned Lightsaber Neutralna Moc 3 Ulepszenie Stała 1 2 + 3 1 1 82
Power of the Tribe Neutralna Dowództwo 2 Wydarzenie Stała   83
Small Battles Won Neutralna Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   84
Tactical Retreat Neutralna Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   85
Extra Firepower Neutralna Dowództwo Plot Stała   86
Tactical Superiority Neutralna Dowództwo 0 Wsparcie Stała   87
DC-17 Hand Blaster Neutralna Dowództwo 1 Ulepszenie Stała 1 2/1 2 1 88
Security Baton Neutralna Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 2 2 3/1 1 89
Doctor Aphra - Archaeologist Neutralna Łotrzy 10/13 11 Postać Stała 1 2 1 2 1 90
Hondo Ohnaka - Ultimate Pragmatist Neutralna Łotrzy 17/21 14 Postać Stała 1 2 1 91
Dark Memories Neutralna Łotrzy 3 Downgrade Stała 1 1 2 1 92
Headstrong Neutralna Łotrzy 2 Wydarzenie Stała   93
Unfair Trade Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   94
The Ultimate Heist Neutralna Łotrzy Plot Stała   95
Master of Pirates Neutralna Łotrzy 4 Ulepszenie Stała 3 3 2 2 96
Black Market Arm Neutralna Łotrzy 3 Ulepszenie Stała 1 2 2 1 1 97
Hustling Neutralna Łotrzy 1 Ulepszenie Stała 1 1 1 98
Syndicate Electrostaff Neutralna Łotrzy 3 Ulepszenie Stała 2 3 + 3 1 99
Fury Neutralna Ogólny 1 Wydarzenie Stała   100
Mandalorian Executioner Vibro-Ax Neutralna Ogólny 2 Ulepszenie Stała 1 2 2 101
Cloud City - Bespin Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   102
Cyber Center - Anexes Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   103
Perimeter Outpost - Hoth Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   104
Death of CT-4040 Neutralna Ogólny 1 Plot Stała   105

105 kart