SWDestinyDB

Edytor talii do Star Wars: Przeznaczenie

AhaLuke Ackbar

przez Rosalvos 7 ·
Moc / Dowództwo
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
11 11 0 19
Moc / Łotrzy
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
12 12 2 16

Mother & Daughter - Down the Pain

przez Scactha 223 ·
Dowództwo / Łotrzy
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
12 12 0 18

Solo Rey

przez Anjielon 2 ·
Łotrzy / Moc
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
12 11 4 14