SWDestinyDB

Edytor talii do Star Wars: Przeznaczenie
Moc / Dowództwo
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
16 16 0 14

Team Ambush

przez RebelScum 35 ·
Łotrzy / Moc
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
12 11 4 14

Aggro Jango

przez FeKnight 1 ·
Łotrzy / Dowództwo
Ulepszenie Wsparcie Wydarzenie
11 11 2 17