90 kart

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
Ninth Sister - Brutish Empath Złoczyńcy Moc 12/16 12 Postać Stała 3/1 + 3 1 1 1
Purge Trooper Złoczyńcy Moc 8/11 8 Postać Stała 2 3/1 1 1 2
Second Sister - Expert Duelist Złoczyńcy Moc 10/13 11 Postać Stała 1 1 1 1 3
Taron Malicos - Fallen Master Złoczyńcy Moc 11/14 11 Postać Stała 2 2/1 1 1 1 4
Peace Is a Lie Złoczyńcy Moc 0 Wydarzenie Stała   5
Siphoning Anger Złoczyńcy Moc 0 Wydarzenie Stała   6
Unending Hate Złoczyńcy Moc 1 Wydarzenie Stała   7
Vicious Rebuttal Złoczyńcy Moc 1 Wydarzenie Stała   8
The Inquisitorius Złoczyńcy Moc Plot Stała   9
Painful Lessons Złoczyńcy Moc 0 Wsparcie Stała   10
Inquisitor Lightsaber Złoczyńcy Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2/1 + 3 1 1 11
Sith Warblade Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 2 3 + 4/1 1 1 12
Taron's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 2 2 + 2 2 1 13
ISB Agent Złoczyńcy Dowództwo 7 7 Postać Stała 1 1 1 1 1 14
FN-2199 - Fierce Fighter Złoczyńcy Dowództwo 10/13 9 Postać Stała 0 1 2 3/1 1 15
Exposing Disloyalty Złoczyńcy Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   16
Extermination Order Złoczyńcy Dowództwo 3 Wydarzenie Stała   17
Raze Złoczyńcy Dowództwo 3 Wydarzenie Stała   18
TIE Striker Złoczyńcy Dowództwo 3 Wsparcie Stała 2 + 3 2 3/1 2 19
FN-2199's Riot Baton Złoczyńcy Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 1 2 1 20
Bala Tik - Reclaiming Debts Złoczyńcy Łotrzy 14/17 12 Postać Stała 3 4/1 2 1 2 21
Bazine Netal - First Order Informant Złoczyńcy Łotrzy 12/14 10 Postać Stała 1 1 2 1 + 2 22
Bing - Cybernetic Killer Złoczyńcy Łotrzy 11/13 10 Postać Stała 1 1 + 2 1 1 23
Haxion Brood Droid Złoczyńcy Łotrzy 12/15 11 Postać Stała 2/1 + 3 2/1 3/1 1 24
Extort Cooperation Złoczyńcy Łotrzy 3 Downgrade Stała 1/1 2/1 2/1 3/1 25
Booby Trap Złoczyńcy Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   26
Bounty Averted Złoczyńcy Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   27
Rotten Deal Złoczyńcy Łotrzy 2 Wydarzenie Stała   28
Kyuzo Petar Złoczyńcy Łotrzy 2 Ulepszenie Stała + 1 + 2 + 2 + 3 29
Discord Złoczyńcy Ogólny 1 Wydarzenie Stała   30
Cal Kestis - Jedi in Hiding Bohaterowie Moc 11/15 11 Postać Stała 1 2 + 2 1 1 31
Sifo-Dyas - Foreseer of War Bohaterowie Moc 9/12 9 Postać Stała 1 2 1 1 1 32
Apt Lesson Bohaterowie Moc 1 Wydarzenie Stała   33
Protect the Younglings Bohaterowie Moc 0 Wydarzenie Stała   34
Pursuit of Perfection Bohaterowie Moc 0 Wsparcie Stała   35
BD-1 Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała 1 1 1 1 36
Cal Kestis' Lightsaber Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 2/1 + 3 1 2/1 37
Force Repulse Bohaterowie Moc 3 Ulepszenie Stała 2 3 2 38
Jaro Tapal's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 39
Cassian Andor - Efficient Agent Bohaterowie Dowództwo 10/12 10 Postać Stała + 1 + 2 1 1 1 40
Galen Erso - Conscripted Physicist Bohaterowie Dowództwo 10/12 10 Postać Stała 1 1 1 1 1 41
Jyn Erso - Rebellion Operative Bohaterowie Dowództwo 15/19 13 Postać Stała 2 3 3 2 1 42
Medic! Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   43
Rebel Schemes Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   44
Secret Mission Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   45
Cassian's Blaster Bohaterowie Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 2 + 3/1 1 1 46
Jyn Erso's Blaster Bohaterowie Dowództwo 3 Ulepszenie Stała 1 2 3/1 2 1 47
Master of Disguise Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 2 1 1 /1 /1 48
Babu Frik - Master Droidsmith Bohaterowie Łotrzy 10/12 9 Postać Stała 1 1 2 1 1 49
Greez Dritus - Cantankerous Pilot Bohaterowie Łotrzy 8/11 8 Postać Stała 1 1 1 1 2/1 50
Rebel Partisan Bohaterowie Łotrzy 8 8 Postać Stała 1 2 1 1 1 51
Saw Gerrera - Ruthless Extremist Bohaterowie Łotrzy 17/15 12 Postać Stała 3 4 4 5/1 3 52
Change of Plans Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   53
Explosive Cocktail Bohaterowie Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   54
Hey Hey! Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   55
Reckless Ambush Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   56
Scrounging Parts Bohaterowie Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   57
Stinger Mantis Bohaterowie Łotrzy 3 Wsparcie Stała 1 2/1 2 1 2 2 58
DL-18 Blaster Bohaterowie Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 2/1 2/1 3/1 1 1 59
Saw's RPS-6 Rocket Launcher Bohaterowie Łotrzy 2 Ulepszenie Stała + 2/1 + 3 + 4 + 5 60
Unity Bohaterowie Ogólny 2 Wydarzenie Stała   61
Intelligence Operation Neutralna Ogólny Plot Stała   62
Merrin - Nightsister Survivor Neutralna Moc 11/14 9 Postać Stała 1 2 1 1 1 63
Force Affinity Neutralna Moc 1 Wydarzenie Stała   64
Form Drills Neutralna Moc 0 Wydarzenie Stała   65
Sarlaac Sweep Neutralna Moc 1 Wydarzenie Stała   66
Will of the Force Neutralna Moc 1 Wydarzenie Stała   67
Prescient Leap Neutralna Moc 1 Wsparcie Stała   68
Shii-Cho Mastery Neutralna Moc 3 Ulepszenie Stała 3 3 3 2 69
Shii-Cho Training Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała 2 2 2 70
Planned Operation Neutralna Dowództwo 2 Wydarzenie Stała   71
Kamino Cloning Facility Neutralna Dowództwo 0 Wsparcie Stała   72
Tactical Advantage Neutralna Dowództwo 0 Wsparcie Stała   73
Proton Bombs Neutralna Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 2 2 3 4 2 74
R3 Astromech Neutralna Dowództwo 0 Ulepszenie Stała   75
Burned Neutralna Łotrzy 1 Downgrade Stała   76
Tailed Neutralna Łotrzy 1 Downgrade Stała   77
Demand Tribute Neutralna Łotrzy 2 Wydarzenie Stała   78
Faltering Allegiances Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   79
Forewarned Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   80
Selling Intel Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   81
Trash to Treasure Neutralna Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   82
Extremist Campaign Neutralna Łotrzy Plot Stała   83
Incendiary Stockpile Neutralna Łotrzy 0 Wsparcie Stała   84
Sliced Terminal Neutralna Łotrzy 1 Wsparcie Stała   85
Vibrosword Neutralna Łotrzy 4 Ulepszenie Stała 0 1 2 + 3/1 1 86
Restraining Bolt Neutralna Ogólny 1 Downgrade Stała   87
Sneaky Diversion Neutralna Ogólny 0 Wydarzenie Stała   88
Pirate Slugthrower Neutralna Ogólny 4 Ulepszenie Stała 1 2/1 + 2 1 1 89
Stolen Datapad Neutralna Ogólny 1 Ulepszenie Stała   90

90 kart