Bohaterowie. Dowództwo. Legendarna.
Wsparcie. Koszt: 5.
X
X
X
X
X
X

X na tej kości jest równy liczbie kart na twojej ręce.

Mark Molnar
Przebudzenia #31.
Legality
Hangar lotniczy
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.