Bohaterowie. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Rozpatrz jedną z twoich kości, zwiększając jej wartość o 1.

Kate Laird

Przebudzenia #108.

Legality
Wrodzony talent
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.