Bohaterowie. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 3.
This card was errata'd

Zakończ fazę akcji. Możesz zamienić pole bitwy na pole bitwy, które nie jest wykorzystywane.

Adam Burn
Przebudzenia #129.
Legality
Skok w nadprzestrzeń
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.