Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Rozpatrz jedną z twoich czerwonych kości przedstawiających obrażenia dystansowe (), zwiększając jej wartość o 1 lub zamiast tego o 2, jeśli rozpatrujesz kość pojazdu.


Przebudzenia #140.

Legality
Siła ognia
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.