Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Wyznacz czerwoną postać, aby rozpatrzyć jedną z twoich kości przedstawiających zasoby (), zwiększając jej wartość o 1.

David Kegg

Przebudzenia #142.
Reprinted in:

Legality
Logistyka
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.