Neutralna. Dowództwo. Częsta.
Wsparcie. Koszt: 2.

Akcja - Wyczerp to wsparcie, aby rozpatrzyć jedną z twoich kości przedstawiających obrażenia dystansowe (), zwiększając jej wartości o 1.

Thomas Wievegg

Przebudzenia #144.

Legality
Ogień wspierający
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.