Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Zasadzka.

Przerzuć dowolną kość (swoją lub przeciwnika).

Kate Laird
Przebudzenia #162.
Reprinted in:
  • Convergence #150
Legality
Nieprzewidywalny
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.