Bohaterowie. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Ambush.

Remove one of your Red dice to deal 1 damage to a character.

Henning Ludvigsen
Duch Rebelii #92.
Legality
Guerrilla Warfare
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.