Bohaterowie. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Zagraj tylko, jeśli masz jedną lub więcej kości przedstawiających obrażenia dystansowe ().

Usuń jedną nieprzedstawiającą obrażeń ( ani ) kość dowolnego przeciwnika.

Charles Urbach
Duch Rebelii #94.
Reprinted in:
  • Spark of Hope #83
Legality
Atak Rebeliantów
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.