Neutralna. Dowództwo. Częsta.
Ulepszenie - Zdolność. Koszt: 2.

Non-unique Red character only.

Attached character is elite (place a second copy of its die on its card).

Joel Hustak
Duch Rebelii #125.
Legality
Training
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.