Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Remove one of your Yellow character dice to give that character 2 shields.

Michael Berube
Duch Rebelii #142.
Legality
Bolt Hole
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.