Neutralna. Dowództwo. Rzadka.
Ulepszenie - Zdolność. Koszt: 4.
+ 2
+ 3
2
2
2
0

After you activate attached character, you may ready a vehicle.

Matt Bradbury
Empire at War #48.
Legality
Natural Pilot
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.