Złoczyńcy. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Remove a die showing a resource cost or spend 1 resource to remove 2 dice showing a resource cost.

"Watch that crossfire, boys." Luke Skywalker
Ignacio Bazán Lazcano
Empire at War #62.
Legality
Crossfire
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.