Złoczyńcy. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Ambush.

Play a support from your hand, decreasing its cost by 1 for each character you have.

David Auden Nash
Empire at War #64.
Legality
Imperial Backing
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.