Złoczyńcy. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Resolve one of your dice, increasing its value by the resource cost showing on it.

Lucas Durham

Empire at War #67.

Legality
Ruthless Tactics
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.