Bohaterowie. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 3.

Give 5 shields to your characters, distributed as you wish.

Alberto Bontempi
Empire at War #90.
Legality
Entrenched
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.