Bohaterowie. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Remove a die showing a modifier side (a side with a +).

Anthony Devine
Empire at War #95.
Legality
Swift Strike
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.