Bohaterowie. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Remove one of your dice showing a resource () to play a support from your hand, decreasing its cost by 2.

Javier Charro Martinez

Empire at War #108.

Legality
Appraise
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.