Bohaterowie. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Remove one of your Yellow character dice to resolve an opponent's die as if it were your own.

Paul Burrow
Empire at War #110.
Legality
Double-Cross
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.